Låranatomi

Låret refererar till underbenen och ligger mellan bäcken och knäet. I låret kan du välja ben och muskeldel. Endast ett ben fungerar som bendelen - lårbenet.

Femurben

Lårbenet är det största tubulära benet. Hennes kropp har en cylindrisk form och något krökt framåt; På sin baksida sträcker en grov linje som tjänar till att fästa musklerna. Ned i kroppen expanderar. På proximal

Lårmuskler

Musklerna som ligger på låret är involverade i rörelser i både bäcken och höftled, vilket ger olika lägen i låret i rymden beroende på det proximala eller distala stödet. Topografiskt är lårens muskler uppdelade i tre grupper. Den främre gruppen innehåller flexormusklerna: Quadriceps-muskeln i låret och den sartorala muskeln. Medialgruppen består av musklerna som leder låret: kammuskel, långa, korta och stora ledande muskler, tunnmuskel. Rygggruppen innehåller höftförlängarna: lårens biceps, semitendinosus och semimembranosus.

Lår quadriceps muskel

Quadriceps-muskeln i låret är en av de mest massiva musklerna i människokroppen. Den är belägen på lårets framsida och har fyra huvuden, vilka anses vara oberoende muskler: rektusmuskeln, den laterala breda muskeln, den mediala breda muskeln och den mellanliggande breda muskeln.

Lårets rektusmuskulatur börjar från den främre, underlägsna iliac ryggraden, riktas nedåt på lårets främre yta och förbinder sig i den nedre delen av låret med de återstående huvuden av quadriceps femoris. Rektusmuskeln är en stark höftböjare. Med distalt stöd böjes bäckenet i förhållande till låret.

Början av de tre breda musklerna i låret är lårbenets främre, yttre och inre yta. Alla fyra huvudet av quadricepsna bifogas patellaen. Dessutom är den mellanliggande breda muskeln i låret delvis fäst vid knäledskapseln och bildar knäledens sk muskel. Från patella till tibial tuberosity finns det ett patellärt ligament, vilket är en fortsättning på quadriceps senen, som således är bunden till denna tuberositet.

Quadriceps-muskeln i låret är tydligt synlig under huden, speciellt dess mediala och laterala breda huvuden. Uppmärksamhet görs på det faktum att den mediala breda muskeln sjunker lägre än lateralen. Den allmänna riktningen för quadricepsfibrerna är sådan att dess struktur något påminner om den fjäderiga. Om vi ​​utför den resulterande muskeln är det tydligt att fibrerna i rektus femoris muskeln avviker från topp till botten medan fibrerna i lårens breda muskler (medial och lateral) går från topp till botten och inåt, dvs mot medianplanet låret. Denna egenskap hos Quadriceps-muskeln i låret hjälper till att öka sin hiss. När man observerar sammandragningen av denna muskel på en levande person kan man se att muskeln i första ögonblicket rör upp patellaen och fixar den. När musklerna slappar ner, faller patellan något, och det blir möjligt att förskjuta det.

Patellas funktion är nära besläktad med funktionen hos lårets quadriceps-muskel, för vilken den är ett sesamoidben, vilket bidrar till en ökning av axelstyrkan hos lårets quadriceps-muskel och följaktligen en ökning i vridmomentet.
Funktionen hos lårets quadriceps-muskel består i att böja ned benet och böja låret.

Människa lårstruktur

Anatomi hos den mänskliga lårbenen inbegriper studier av muskelfästningar, funktion och trofiskt stöd - lokalisering av blodkärl och nerver. Utförandet av underbenet beror på ländryggsvärkets och bäckensmuskelns tillstånd.

Människa lårstruktur

Lår - övre delen av underbenet, området mellan bäcken och knäet. Musklerna som passerar i detta område kontrollerar höft och knäskarv, därför kallas de tvåfogade:

 1. Volymen på den främre delen och lårets kraft ger quadriceps muskeln - knäets främsta extensor. Till exempel när du går eller spelar fotboll. Hon utför också flexion i höftledet.
 2. På baksidan finns en grupp flexorer, som har andra funktioner i förhållande till bäckenregionen - bidrar till förlängningen.

Därför bildar höftbenen två stora leder i underbenet.

Var det är och vad det består av

Bilden visar att låret är begränsat till inguinalbanden på framsidan och gluteal-veckorna bakom. Området slutar 5 cm över knäet.

Den innehåller det längsta benet som bildar två leder - knäet och höften. Sammandragningen av lårmusklerna tillhandahålls av nerverna i ländryggen.

Bredvid dem är arterierna som levererar blod till ben, muskler och hud. År tar blod, vilket ger ett utflöde från underbenen. Trofiskt stöd passerar genom senkanalerna. Lårregionen innehåller lymfkörtlar och blodkärl.

ben

Lårbenets struktur (femur) gör att du kan känna till platsen för muskelbindning. Det rörformiga benet, som bildar lårets skelett, är ungefär en fjärdedel av en persons höjd.

Till exempel är den högra lårbenen avböjd åt vänster eller inåt i förhållande till bäckenet för att komma in i knäet och är cylindriskt expanderat nedåt. De flesta av de stora musklerna är fastsatta vid underbenets proximala ändar.

Överst kommer lårhuvudet in i höftledets acetabulum. Kroppen och huvudet är förbundna med en nacke i en vinkel på 130 grader mot själva benets axel. I honbäcken är vinkeln nära den raka vinkeln, som påverkar höfternas bredd, och hos män är vinkeln bred. Nedan, vid övergången i kroppen sticker benen ut i de stora och små spettarna:

 • en stor en är en palpabel utskjutning längs lårets laterala yta strax under bäckenet;
 • den lilla är inåt och bakåt, därför kan den inte kännas.

Mellan dem bildade spytthålet. Tuberklingarna är inverterade av främre linjen och krönet på baksidan. På toppen av huvudet i det grova hålet i det eponymiska ligamentet är fastsatt.

Huvudets anatomiska landmärke är den grova linjen som löper längs mitten. På sidorna har det kammar som kallas läppar:

 • den laterala (eller yttre) expanderar och bildar den gluteal tuberositeten, där fixeringspunkten för gluteus maximus muskeln är belägen och från botten ansluter den till kondylen;
 • medial (eller intern) - i övre delen har den en kamlinje för att fästa muskeln med samma namn och i den nedre delen passerar den in i kondylen.

För den högra lårbenet är den mediala kondylen eller utskjutningen till vänster och sidokondylen är till höger. Från dem går de mystiska linjerna som utgör den popliteala regionen.

Lårbenet är försedd med ett närande hål - en kanal för utgången av nerver och blodkärl. Dessa anatomiska landmärken används för att fästa musklerna.

Knäleden bildas av de inre och yttre kondylerna, tibialbenet och patellaen. Ovanför är sidorna av nadmischelki för att fästa ligamenten - de känns av stötarna ovanför knä och kondomer på låret.

muskler

Lårmusklerna är uppdelade i tre grupper. Den främre muskulaturen är ansvarig för knäförlängningen och lårets böjning:

 1. Lumbal - huvudböjare, med det börjar steg. Ansluten till all ländrygg och sista bröstkotan, slutar på ett litet spott av låret. Funktionen beror på nerverna i de första tre ryggraden. Med sin svaghet flyttar bäckenet framåt, en slouch bildas - poserar av en tonåring.
 2. Rektus femoris är knäets stabilisator. Det kommer från nedre kanten av iliac ryggraden framför och den övre rännan. På patellaen ansluter den med sin ligament och når tibial tuberosity. Det går in i den främre ytliga myofascialkedjan - deltar i framåtböjningen. Utan diafragmatisk andning - expansionen av revbenen till sidorna - nedsatt muskulär funktion. Nutrition - den laterala artären som omger lårbenen.
 3. Den mellanliggande bredden är från den intertrochanteriska linjen till tibia. Påverkar den gemensamma kapseln.
 4. Medial bred - går ner från kanten av läppen med samma namn på den grova linjen till shin. Den är innerverad av femorala nervens muskelgrenar som kommer från rötterna på 2, 3 och 4 ryggradar.
 5. Lateral bred - från den större trochanter- och intertrochanterlinjen sträcker sig längs sidoläsen på den grova linjen - stabiliserar fogen från utsidan. Innervation är densamma.
 6. Skräddare - faller från den övre delen av Ilium och böjer sig runt låret, når den övre mediala kanten av tibia. Med hypotension kommer knäets valgus att utvecklas, bäckenbenet på sidorna av hypotensionen kommer att falla och luta tillbaka.

Fem adductors (adductor muskler) på medialdelen stabiliserar låret i steg, vilket hindrar dem från att avvika till sidan:

 1. Den största adduktören, den största av gruppen, är funktionellt uppdelad i två delar: adduktorn - går från skönhet och sciatic ben till den grova linjen; bakre, från tuberositeten av ischium till adduktor tuberklet och den interna epikondikulära linjen. Det sätter benen ihop, deltar i lårens böjning. Bakre fibrer är involverade i förlängningen. Den är innerverad av obturatorns nerv och den tibiala grenen av den sciatic nerven. Vrider lemmen ut. Därför är det felaktigt att anta att med valgus är det nödvändigt att sträcka det, tvärtom är det svagt.
 2. Den långa adductorn täcker fibrerna i de andra adduktormusklerna, kort och stort, längs ytterkanten av femoraltriangeln. Från skönheten expanderar benfläkten till en grov linje. Utför adduktion och yttre rotation av lårbenet, innerverad av obturatorns nerv.
 3. Den korta adduktorn passerar under lång tid från puben och dess nedre gren till den grova linjen. Hon leder också, visar sig och böjer låret.
 4. Kam - sträcker sig från benet och dess kam till området mellan den lilla spytten och en grov linje. Därför böjes det i höftledet när det kontraheras och vrider benet ut. Området gör ofta ont när man går, med kärlek till iliopsoas-muskeln.
 5. Tunn - de mest ytliga musklerna, korsar båda lederna. Från skönbenet och symfysen ner till tibiens inre kant, mellan skräddare och semitendinosum. Ledar en lem och böjer knäet.

Musklerna i ryggruppen bildar kraftfulla senor under knäområdet. De förlänger höftleden och böjer knäet. Den är innerverad av den sciatic nerven, som kommer från ryggkotorna L4-S3 - de två sista ländryggen och tre sakrala.

Varje typ av muskel utför sin roll:

 1. Biceps - sträckt längs lårets ytterkant. Det långa huvudet kommer från sciatic-kullen, och det korta huvudet kommer från den grova linjen. Formade av dem sena fäst vid fibulens huvud. Böjer knäet, sträcker höften och vrider lårbenet ut. Med svaghet bildas valgus deformitet. Det långa huvudet är innerverat av den tibiala delen av sciatic nerven och det korta huvudet - av den gemensamma peronealen. Med flatfoot, lider funktionen hos denna flexor.
 2. Den semi-tendinous ligger på insidan och skär med den halvmembranösa. Det börjar på sciatic tubercle och slutar på innerdelen av tibia, därför böjer det knäet, sträcker höften. Dess fibrer vikar benet och knäet inåt. Nerveimpulser kommer från sciatic nerven.
 3. Semi-membranös - En tunn och sträckt bred muskel, som ligger under semitendinosum. Det börjar på sciatic tubercle och slutar på medial tibial condyle. Böjer knäet och sträcker höftleden, roterar lemmen inåt. Med svagheten hos de två sista musklerna uppträder varus deformitet av knäet.

Alla muskler kommer in i den bakre myofasciala kedjan tillsammans med extensorerna i ryggraden och kalvarna.

fartyg

Vävnaden matar lårartären som kommer ut ur ljummen. Dess grenar försörjer musklerna i fram- och inre lår, könsorgan, hud, lymfkörtlar och ben.

Fartyget ligger mellan dessa två muskelgrupper och passerar in i lårbenet. Vidare över kammen springer ner i jägerkanalen. Vid långvarigt sittande kläms det ofta av flexorsmuskler och inguinalband.

En gren avviker från den - den djupa femorala artären är tre centimeter nedanför inguinalbanden, ovanför iliopsoerna och högmusklerna. När du sitter, squats och den främre bäckenlutningen kan muskelfibrerna klämma i kärlet.

Från lårbenets djupa artär finns det grenar som omsluter lårbenet:

 • medial blodtillförsel till den mediala breda muskeln;
 • Sidan med sin nedre gren passerar under sartorial, rakt mot lårets mellanliggande och laterala breda muskel.

Prostata artärer, som sträcker sig från lårets djupa artär, går till baksidan under kammuskeln. De närmar adduktormusklerna, knäböjarna och huden. Därför leder långvarigt sittande, spasmen i den iliopsomatiska muskeln till svält av vävnaderna i underbenet som helhet.

Fartyg och nerver i låret passerar i fascala kanaler tillsammans med venerna, som bildar neurovaskulära buntar.

nerver

Höftets prestanda beror på sacrums hälsa. Från dess rötter, liksom de två sista kotorna i ländryggen, finns det två viktiga nerver:

 1. Femoral - passerar under inguinalbindningen, innervates musklerna i lårets främre grupp.
 2. Låsning - passerar genom membranet med samma namn i bäckens benhål till de resulterande musklerna.
 3. Sciatic - ur sakrum och nedre delen - till flexorerna.

Den femorala nerven kan fångas av krampiga fibrer i ländryggsmuskeln och inguinalbanden. När man går genom bäckenet till låret uppstår uppdelningen i främre och bakre sektioner.

Den sciatic nerven lämnar bekkenhålan genom den stora sciaticöppningen under den päronformade muskeln och innervates lårets baksida. Med sin svaghet är nerven knuten och ischias utvecklas.

Obturator (obturator) -nerven lämnar obturatoröppningen genom samma kanal. Villkoren för de avferenta musklerna, kapseln i höftledet och lårbenet beror på det.

Det pressas ofta av ländryggsmuskeln, den sacroiliacala leden, sigmoidkolon eller inflammerad bilaga vid membranets nivå och med lång flexion av låret.

slutsats

Låret består av ett ben, flera muskelgrupper som ger rörelsehandtag till höft och knäled.

Inte en enda muskel fungerar isolerat i daglig aktivitet, eftersom alla muskler är kopplade till nerver, blodkärl och bindväv - fascia. Om en del av låret är skadad kommer biomekaniken hos bekken, torso, axlar och fötter att förändras.

Lårets anatomi: benstruktur, fascia, ligament, muskler, nerver, blod och lymfatiska kärl.

I vanligt parlans kallas den yttre sidan av bäckenet. Men en människans lår är faktiskt inte alls där. Det är rätt att ringa så den övre tredjedel av benen från höften till knäleden. En tydlig bild av anatomin i denna avdelning möjliggör tidig upptäckt av olika patologier som kan leda till immobilisering av en person och handikapp.

Anatomi av människans lår

Höft, i latin, kallad lårben är den del av benen som ligger närmare kroppen. Den består av benstrukturer, muskelmassor, ligament och nervgrenar. Vävnader tränger igenom blodkärlen i blodet och lymfsystemet.

Topografisk anatomi hos människans lår innefattar följande områden:

 • höftled, bildad av bäckenets acetabulum och lårbenet;
 • framsidan av låret, som ligger framför benet från pubic tubercle till patella;
 • den bakre regionen, som börjar från skottets tvärgående vika och slutar sex centimeter över knäveckan;
 • området över knäet är fem centimeter ovanför patella.

Den inre strukturen hos varje region i människans lår är annorlunda, men alla dess element är sammankopplade, så att du kan göra olika rörelser och bidra till upprätt gång. Utanför är denna del av kroppen skyddad av huden, under vilken är ett lager av fettvävnad. Epidermis inuti låret är mjuk och mobil, utvändig - elastisk och tät.

Benstruktur

Vid basen av denna del av lemmen är en stark lårben omgiven av kraftfulla muskler. Denna del av skelettet är lika med en fjärdedel av mänsklig tillväxt. I struktur liknar det ett långsträckt rör, som sträcker sig i båda ändar, inuti vilket är en gul benmärg. Ovan är ett runda huvud som förbinder till benets kropp vid nacken. Vid korsningen finns två knollar - stora och små spettar, som är nödvändiga för att fästa muskelfibrer.

På nedre kanten finns två kondyler med epikondyler - lateral och medial. De är nödvändiga för att fixera ligamentfibrerna.

Benytan täcker bindvävskiktet som tränger in i nervändarna och det vaskulära nätverket. Det kallas periosteum. I sitt inre lager är stamceller. De främjar tillväxten av skelettvävnad och läkning av sprickor och sprickor.

Benkroppen i sig består av mineral tubulär vävnad, det är ganska stel och tät. Vid ändarna omvandlas den till en svampig struktur som liknar pimpsten. Hon kan gradvis "anpassa" till förändringarna när man går och spelar sport, bär på klackar. Den fulla benstrukturen kan ses på bilden.

Muskel Arrays

Musklerna omsluter lårbenet från alla håll samtidigt som de delas in i följande grupper:

Musklerna ger lårvolymen, elasticiteten och gör att du kan göra rotations- och flexorrörelser i benen.

Muskelsystem består av strimmig muskelvävnad. Den kan sträcka och komprimera. Varje muskel är "klädd" i en bindvävskedja (fascia) och är färdig med buntar av senor som är fästa vid benbulten.

Den första gruppen innehåller höftböjare - muskler som hjälper till att få den här delen av kroppen till kroppen. Dessa inkluderar quadriceps och skräddarsydda muskler. De verkar spridas från bäckenet längs den anterolaterala ytan genom lår och knä leder till underbenet.

Omvänd rörelse - förlängning - exekvera musklerna på baksidan. Dessa inkluderar muskelmassifiler som semitendinosus, halvmembran och två huvuden.

De två första är hänförliga till de inre musklerna. De ligger nära den stora adduktormuskeln. Bicepsen är på sidan och förenas i sidledet. På nivån av den övre gränsen på lårets tredje del minskar muskelfibrerna och spärrar ihåliga under knäet från alla sidor.

Musklerna i den mediala interna undergruppen är adduktörer: hjälp att minska benen - ta med låret. De bidrar också till att bibehålla balans och vertikalitet, rotationsrörelser i foten. Dessa inkluderar sådana muskler som:

Alla går från det pubic-sciatic-området. De sista tre är fasta på ett stort område nära låshålet. Den tunna muskelens sena är kopplad till tibia. Kammuskeln är fäst vid den lilla spisen.

På den främre ytan finns också Scarpov triangel av låret. Den är avgränsad av en bunt av ljumskan, på sidan av en klänning och från mitten av kroppen av en lång resulterande muskel.

Triangelns topografi är viktig för att känna av puls om det behövs.

Fasci och ligament

Fascia är en mantel av bindväv som täcker organ, kärl, nerver och bildar skal för muskler. I låret kan man skilja en bred fascia, vilken är den tjockaste i människokroppen. På styrka är det inte sämre än senbandet, särskilt i lårets mittdel. Inom Skarpov-triangeln är den uppdelad i två plattor: ytlig (subkutan) och djup. Den subkutana vävnaden förlorar densitet och blir fräck, eftersom subkutan vener, lymfatiska kärl, nerver och fettvävnad passerar genom den.

Kapseln i höftledet stärks av ett kraftfullt ligamentiskt system. Framsidan är det ileo-femoral och pubic-femoral, bakom - en sciatic femoral sheaf.

Blod och lymfatiska kärl

Ett antal fartyg passerar genom lårbenen, som varje matar vissa organ och strukturer. Det viktigaste är femoralären (i Latin - a. Femoralis). Det fortsätter iliac fartyget, nedåt längs den främre delen av låret genom vaskulära lacuna till poplitealhålan, där den omvandlas till artären med samma namn. I Skarpov-triangeln är lårets huvudfartyg täckt endast med bindväv och hud. Andra arterier av låret rör sig borta från det:

 • yta;
 • djup;
 • ytlig epigastrisk;
 • medial;
 • lateral;
 • perforering;
 • extern könsorgan
 • nedåtgående knä.

Lårbenen börjar från den oparmade poplitealen och har cirka åtta perifera grenar. En av dem är en djup ven som "arbetar" på baksidan av låret. Även stora venösa kärl passerar medialt och i sidled och tjänar motsvarande delar av övre extremiteten. Det ytliga cirkulationsnätet ligger direkt under huden.

Stora lymfkörtlar, ytliga och djupa inguinal, ligger i femorala regionen. De första ligger under huden på ett brett bindvävselement längs inguinalvecken och på dess anterolaterala yta. De griper verkligen fingrarna. Den senare ligger djupt i låret nära venen. Den största ligger direkt vid vaskulär lacuna.

Ytterligare lymfkörtlar är singel och i grupper belägna i olika femorala delar längs lymfkärlen.

Sistnämnda skiljer sig också i djupet. Ytliga kärl går från bukväggen och könsorganen till lymfkörtlarna och djupa kärl från lymfokapillärerna i muskler, leder och benstrukturer. De vaskulära nätrelaterade lymfkörtlarna i lårbenen bildar inguinal lymfatisk plexus. Det fullständiga diagrammet över fartygen kan ses på bilden.

Nervös struktur

Nervändarna i underbenen sänker sig från lumbosakral plexus. Deras funktion är överföringen av signaler från centrala nervsystemet och tillbaka för att göra det möjligt för musklerna att flytta benet på rätt sätt. De tillåter också att huden känner kontakten och temperaturen sjunker. Om det förekommer en överträdelse i detta område börjar personen ha problem med lårbenets muskler, böjning och förlängning av knäna.

Huvudnerven som passerar genom bäckenet genom de bakre och yttre delarna av lårbenen har ett liknande namn. Dess grenar ger kommunikation med centrala nervsystemet av nästan alla organ och vävnader i övre benet. Perifer nerver gren från huvudstammen:

 • subkutan;
 • inre hud och muskulatur
 • lateral och främre hud;
 • median muskulös.

En viktig roll spelas också av obturatorns nerv som sträcker sig från ländryggsplexet längs bäckens sidovägg. Det avviker i två grenar - det ledande och muskulösa, som förbinder motsvarande strukturer med centrala nervsystemet mot obturatorkanalen.

Den motsvarande delen av den femorala genitalnerven innerar de sneda och tvärgående musklerna i lårets inre och huden nära Scarp-triangeln.

De sciatic och posterior kutana nerverna avviker från sacral plexus.

Den första av dessa med hjälp av laterala grenar innervar muskelvävnaderna i lårets dorsala yta, som deltar i knäledets böjning. Dessutom sänder det signaler till fibrerna i den median femorala regionen och hjälper dess ledande åtgärder. Den sciatic nerv slutar med två stora grenar - vanlig peroneal och tibial.

Den andra med hjälp av hjälpavdelningar skapar förutsättningarna för motorns innervering av muskelvävnaden bakom benbenet. Genom sina åtgärder bidrar det till förlängningen av fotled och böjning av tårna. Ansvaret för deras motorfunktion är nervens två ändar, belägna i fotens sula.

Den gemensamma peronealgrenen inserter motsvarande muskler samt de ventrala vävnaderna i underbenet, vilket gör att fotleden kan böja och röra sig fritt mot sidan. Inverkan av denna gren är också ansvarig för förlängningen av fingrarna.

Den bakre hudgrenen deltar i kroppens bekkeninvård, vilket skapar förutsättningar för arbetet med gluteus maximus-muskeln. Dessutom bidrar dess aktivitet till att avlägsna lårbenledningen och ger känsligheten hos den dorsala femorala ytan och toppen av fotleden.

Sjukdomar i muskelvävnad, blodkärl, ben, nerver i låret är inte ovanliga. Kunskap om den anatomiska strukturen och användningen av moderna hårdvarediagnostiska metoder gör det möjligt att identifiera dem på ett tidigt stadium, vilket undviker komplikationer och funktionshinder.

Människa Lår - Anatomi

Varje organ, vävnad, föreningar, ben spelar en mycket viktig roll i människans anatomi. Störning av en av dem medför en obalans i andras funktion. Stödjer och skyddar alla våra organ från yttre faktorer, ger möjlighet att flytta och leva ett helt liv - skelettet. Muskuloskeletala systemets anatomi är komplex, eftersom det består av ett stort antal olika ben och brosk, en del av det är låret.

Höft vad är det

Många tror felaktigt att låret är bäckens laterala del, det vill säga den plats där det är vanligt att mäta sin omkrets, men det här är en felaktig åsikt. Låret betraktas som en del av benet, från knäet och upp till höftledet, och benets nedre ben kallas underbenet. Anatomiskt består låret av:

Höftben

Lårbenet är den längsta i människokroppen och utgör en fjärdedel av en persons höjd. Benet har en rörformig struktur, cylindrisk i form med en liten krökning framför. På den övre delen är benets huvud, förbunden med en smal nacke på låret, en sådan struktur är nödvändig för god amplitud och möjlighet till rörelse med benen. Lårbenets huvud är kopplat till bäckenet. På den yttre, övre sidan av benet är det ett stort spett, strax under det är ett litet spott - deras yta är ojämn, ojämn vilket gör det möjligt för muskler att fästa dem. På baksidan är intertroke åsen. Nedan är anatomin för varje sajt ansvarig för dess funktioner. Det första kvartalet, benets överkant, har en gluteal tuberositet, så är förekomsten av oegentligheter på den, följt av en grov linje. Det är på dessa beskrivna områden som människans muskler är fästade.

På botten breddar benet smidigt, för att bilda den distala änden, som är indelad i två kondyler - lateral och medial, och mellan dem är en fossa, det är tydligt synligt bakifrån. På sidoytan finns speciella utskjutningar av samma namn med kondomer, till vilka ligamenten är fästa.

muskler

Låret är täckt av muskler i tre grupper:

 • främre ytan;
 • baksida;
 • inre sidan.

Frontytan består av skräddarsydda och quadriceps muskler, den andra anses vara en av de största hos människor. Den består av fyra huvuden, på grund av vilket den fick sitt namn. Var och en av dem anses vara en separat muskel och har sitt eget namn:

• rak;
• bredvid bredden;
• bred medial;
• Mellan bred.

Alla huvud av quadriceps muskeln är fästade på patella, det känns väl genom huden, speciellt den laterala och mediala.

Rak muskel böjer höftleden och sträcker knäet. Intermediate, lateral och medial unbend underben.

Skräddars muskel är den längsta hos människor, har ett spiralutseende. Det bidrar till att böja sken, knä och höft. Dess funktioner inkluderar också höftlänge och nedre ben penetration.

På baksidan av låret finns följande muskler:

- två huvud
- semitendinent
- halvmembran
- popliteal.

Biceps-muskeln är ansvarig för processen att böja tibia i knäleden. När knäet är uppbundet, förlänger höften. Funktionen hos semitendinosusmusiken sammanfaller med bicepsna. Egenheten hos dess struktur är närvaron av en rund sena, vilken är en tredjedel av dess längd. Polupereponchataya, fäst med ett bunt av senor mot det sneda ligamentet, är ansvarig för att vrida tibia inåt. Den popliteala muskeln är placerad på knäkapselns baksida, dess funktion är att fördröja broskkapseln vid tidpunkten för böjning av tibia.

Musklerna på lårets inre sida omfattar:

 1. Comber - suturerar låret under rörelse;
 2. ömt eller smal, det är tunt och långt, hjälper till att ta höften och hjälper till att böja underbenet.

artär

Förutom muskler och benskarvar, böjer sig låret runt många artärer, nerver och blodkärl, som vart och ett utövar sin funktion.

Extern luftig artär. Den passerar genom medialkanten och sänker sig bakom bukhålan utöver inguinalbandet. Den har två huvudgrenar som levererar lymfkörtlar och fibrer. Den första grenen är den djupa artären som omger iliacbenet. Rises lateralt upp genom inguinalbandet och åsen. Dess funktion är att leverera blod till ilealmuskeln och benet. Den nedre ger blodcirkulationen i navelvecken, passerar medialt, ner i bukhinnan, medan kvinnor också passerar längs vaginens bakvägg.

Den pubic gren är bildad från den sämre epigastriska artären, som i sin tur bildar en annan plexus av fartyg, de kallas låsning. Dessa fartyg kallas också "dödskronan" de var så kallade på grund av risken för dödlig blödning. Det epigastriska kärlet bildar också den cremasteriska artären, den passerar genom den manliga spermatiska kanalen och livmodern hos kvinnor. Hennes huvuduppgift är att mata bukmusklerna.

Femoralartär. Det betraktas som en fortsättning på den yttre venen, den härstammar i lårets främre del och går in i kanter och in i poplitealfossan, in i den bakre delen av låret. I den övre delen ligger den ytligt ovanför fascien, på grund av detta är den lätt att palpera under palpation.

Femorala artärens grenar, urskilja följande:

 • externa könsorgan - det är två tunna grenar som går genom könsorganen. Hos kvinnor utsöndras de på labia majora hos män i pungen. De närmar de regionala lymfkörtlarna och omgivande vävnad;
 • ytlig epigastrisk. Passerar genom framkanten av bukhinnan, stigande till naveln, gafflar i subkutan vävnad;
 • den djupa artären är en stor plexus som härstammar strax under inguinalbandet, det är huvudfartyget som matar låret, shin och foten;
 • Den ytliga artären, som omger det iliaca benet, börjar plexus tillsammans med de ytliga kärlen, som senare förgrenar sig ut under huden och i musklerna.

Den djupa artären har sin egen gren, den består av följande kärl:

 1. lateral;
 2. medial;
 3. tre piercingartärer
 4. nedåt knäleden.

Medialartären i äggstockarnas äggstockar längs ryggen. Den är uppdelad i följande grenar: stigande, djup och tvärgående. Det närmar sig höftleden med blod, dess muskler och andra mjuka vävnader.

Den laterala artären böjer sig runt lårbenet, har också tre grenar. Lårets laterala kutan nerv sträcker sig parallellt med artären med samma namn och går ner till knäleden.

Tre trängande artärer levererar blod till lårbenet, skjuter det, såväl som hudens och yttre muskler i bäckenet.

Den nedåtgående knärartären är en gren av tunna och långa kärl. Deltar i bildandet av vaskulär plexus i knäområdet.

Poplitealartären är uppdelad i två plexusar: den bakre och främre tibialartären, den första är större. Dessa fartyg passerar djupt under huden och omges av ett fettlager. Deras grenar är små i diameter men många.

nerver

De flesta av nervändarna i underbenen härrör från ländryggen. Från det bildas två stora nervlås och lårben. Vidare bildar din webb av nervändar. Den femorala nerven passerar genom bäckenet och påverkar höft, framsida, yttre del. Obturatorns nerv passerar också genom bäckenet, men går ut genom lårets inre yta.

Om lumbarplexusintegritets integritet är nedsatt kan det finnas problem med musklerna i höftdelen, liksom ett brott mot flexionsfunktionen i knäet.

En annan sakral plexus anses vara en annan viktig, den börjar i det lilla bäckenet, under den päronformade muskeln i sakralområdet. Här bildas den största mänskliga nervsciaticen. Den förtjockar gluteus maximus, som passerar till baksidan av låret i gluteal-vikens område. I poplitealfossan är denna nerv uppdelad i två grenar: tibial och peroneal nerv. Tibialnerven innervar nästan alla musklerna i nedre extremiteterna, inklusive tårens fötter och faller.

Peronealen passerar längs den yttre kanten av patella fossa och är uppdelad i en ytlig och djup nerv. Ytlig oviva utsidan av benet och närmar sig kalvsmusklerna. Den djupa nerven går längs framkanten av underbenet, djupt i musklerna. Innervates musklerna i foten och flexorn.

För att nerverna ska fungera väl, behöver de en tillräcklig mängd blod som flyter till dem genom artärerna. De får sådan näring från flera källor, med hjälp av en artärkompani, i fallet med höftdelen - det här är en stor femoralartär. Det andra sättet att erhålla de nödvändiga spårämnena och blodcellerna är artärer från närliggande muskler. Det tredje alternativet är de radikala artärerna, de är källa till koppling av ryggmärgs och nerver.

Allmän information och intressanta fakta

 • Huden på mediasidan är mer elastisk, tunn och mobil än på sidans del av låret;
 • subkutan vävnad i denna del av benen utvecklas mycket bättre hos kvinnor än hos män;
 • ackumuleringen av fettpålagringar i skinkorna och låren minskar risken för att en person får diabetes eftersom fettet på denna plats producerar specialämnen adiponektin och leptin, vilket förhindrar utvecklingen av denna och andra sjukdomar;
 • De största skinkorna i världen tillhör Mikel Ruffinelli, deras volym var två och en halv meter.

Mänsklig anatomi är en komplex men intressant och viktig vetenskap som har studerats i årtionden av olika professorer. Dess betydelse är svår att överskatta eftersom den praktiserande kirurgen inte kan utföra ett högkvalitativt kirurgiskt ingrepp, och distriktsterapeuten diagnostiseras av kliniska manifestationer, utan att ha kännedom om kärlets placering, nerver, artärer, organ och andra vävnader i människokroppen. Det är också viktigt att förstå att något till och med ett litet kärl eller en nerv utför sin funktion i kroppen och en störning i sitt arbete kan leda till allvarliga konsekvenser och komplikationer.

Lårmuskelens anatomi och möjliga störningar

Lårmusklerna är nödvändiga för genomförandet av rörelser i höftområdet och i knäartikelområdet. Bäckens och lårens muskler, vilken sidovy är påtryckta på bilderna på många sidor av biologiska läroböcker, utgör den övre delen av hela underlivets hela muskelsystem.

Muskulaturen i bäckenet och deras funktion

Mänsklig anatomi är komplex, så för bekvämlighet och bättre förståelse för alla områden är kroppens hela kropp uppdelad i skikt, det vill säga varje vävnad behandlas separat.

Muskelelementen i bäckenområdet är uppdelade i yttre och inre block, var och en av muskelfibrerna har sina egna funktioner.

Den externa enheten är uppdelad i tre skikt, en efter en.

Inomhusenhet

De inre bäckensmusklerna tjänar huvudsakligen som en slags vägg för bukhålan, deras andra funktion är utövandet av upprejd position och kontroll av lårbenen i benen.

Det inre blocket består av följande muskler:

 1. Stor ländrygg. Den härstammar på baksidorna av ryggkotorna, som börjar från bröstregionen, fungerar som en slags fästanordning i ländryggsregionen och bäckenet.
 2. Ileum. Den förbinder sig med den stora ländryggsregionen i iliac fossa och hädanefter kallad ilio-lumbar fossa.
 3. Den iliopsoas. Bredt element fäst vid lårbenet. Hjälper att ta benet i magen.
 4. Intern låsning. Från obturatoröppningen passerar genom bäckenområdet, i mitten ändras det kraftigt referenspunkten och strävar efter ett stort spett.
 5. Twin. Tvillingmusklerna hjälper till vid bortförandet av femoralzonen.
 6. Päronformad. Det delar de stora sciatic foramen i 2 delar vertikalt, nära lårhalsen, går in i senstrukturen till den större trochanteren. Bär kroppens rörelse i den övre zonen ut, men bortförandet är extremt liten.

Förutom dessa muskulära element, utmärks ytterligare en - den lilla ländryggen, men i 39% av människorna är den frånvarande och har ingen signifikant funktion.

Utemöbler

Det yttre blocket i bäckenmuskelstrukturen ligger på utsidan av bäckenregionen. Hela enheten är involverad i genomförandet av höftledets motoriska aktivitet.

Det yttersta blocket bildas av tre skikt:

Överflödig innehåller en stor gluteal, som utför en kraftfull rätning av lemmen, till exempel med fysiskt tunga belastningar för en person och en bred fascia-spännare.

Nuance! En bred fasciaspännare kan styra låret mot buken och hjälper till att styra knäleden.

Mellanlagret innehåller delar av de inre bäckenmuskelstrukturerna:

 • päron;
 • inre låsning;
 • tvilling.

Detta inkluderar också den genomsnittliga gluteusmuskeln, som hjälper till med en liten gluteus för att hålla en person i upprätt position. En annan muskel, den kvadratiska femuren, hjälper till att vända benen utåt.

Det inre skiktet i det yttre blocket bildas av den lilla gluteus och yttre obturatorn, vilket bidrar till att göra horisontella svängningar av låret.

Lårmuskelstruktur

Lårets anatomi ger muskulaturen ett kraftfullt element, eftersom de också utövar upprätt position. Muskelkanalerna i detta område är långa, vissa når fotens område, vilket innebär att de på något eller annat sätt påverkar funktionen hos hela lemmen.

Layered struktur av den mänskliga låret är representerad av sådana klasser:

I detta fall är separationen inte villkorlig - de främre och bakre klasserna eller grupperna delas upp av den intermuskulära partitionen vertikalt.

främre

Denna klass av muskulära element innefattar de som kallas extensorer, det vill säga de utför funktionen av förlängning. Den främre lårmuskelgruppen innehåller 2 element - quadriceps och svansmuskler.

Quadricepsen, ett stort element som fyller den anterolaterala regionen i extremitetens femorala zon, förbinder fyra grupperade muskelgrenar (huvuden):

 • rak linje;
 • lateral;
 • medial;
 • mellanliggande breda muskler.

Åtgärd - Extensor fotled.

Skräddare, som börjar i ländryggsregionen, kombinerat med tibia. Gör det möjligt att böja knäet, redan i denna position kan du vrida ankeln inåt.

Ryggmuskler

De bakre lårmusklerna ingår i klassen och hjälper till med flexion av benen. Flexorblocket består av sådana muskler:

 1. Semi-tendinös muskel. Från ischium kombineras med bakre fascia.
 2. Semimembranosus. Under semitendinosum, i kondens i lårbenet, förenar den med den semimembranösa senan.
 3. Biceps. Den ligger på yttersidan av lårbenet, har 2 huvuden - en på sciatic hill, den andra - vid lateral läpp tenderar fibula.
 4. Poplietallymfknutor. Formade i mitten av lårbenet, förbinder med knäleden och kommer till fotens bakre yta.

4 muskler, som de går längs höft och knä leder, hjälp i en zon att räta, och att böja - i en annan.

Semitendinosus muskeln och semimembrana ligger på utsidan av låret, biceps och poplitealen är något borttagna inåt.

För referens! Den semi-tendinösa muskeln är praktiskt kopplad från bildningsplatsen och upp till slutet med senfibrerna, därav namnet.

intern

De inre musklerna i lårbenet eller medialmusklerna utgör aktuatorblocket, vilket gör att lårregionen kan röra sig inåt från en vilsam position och från en bortförande position.

Den inre klassen består av följande muskelelement:

 1. Kam. Den avviker från skönhetsgrenen och är fastsatt diagonalt mot lårbenet.
 2. Lång adduktor. Det börjar från den främre delen av pubic-grenen och förbinder sig med lårbenet strax under krönet.
 3. Kort adduktor. Det går under kammen och adduktorn.
 4. Stor adductor. Den sträcker sig från symphysen pubis till femoral condyle.
 5. Tunn. Den härstammar från pubic articulation och slutar vid ankelens fascia.

Förutom att ledande åtgärder kan hjälpa till med förlängning och flexion.

Femoral muskelproblem

Höftsmärta är inte ovanligt för de flesta. Alla åtminstone en gång erfarit att dra eller, tvärtom, skarp smärta i benets övre del.

Bland de möjliga problemen med musklerna är följande:

 1. Träningsvärk. Förekommer med stark fysisk ansträngning, till exempel med långvariga knäböjningar. Symtomen är inte ljusa, smärtan är värkande.
 2. Förlängd immobilitet. På grund av det faktum att det venösa utflödet störs i fotledet, verkar lårregionen oftast spricka med, en person känner lite stickningar i hela delen av extremiteten.
 3. Myosit. Inflammation av muskelgrenarna signalerar konstant tråkig smärta och förvärring av deras rörelse. Inflammation är möjlig både på grund av fysisk exponering och på grund av virusinfektion.
 4. Klämda muskelfibrer med degenerativa problem, såsom osteokondros eller höftledartros. Ofta är den bakre gruppen av muskelstrukturen knuten.

Strukturella förändringar i kapillärerna och venerna kan leda till muskelspasmer, vilket också orsakar ångest för en person.

Pears Muscle Syndrome

När nervsjukdomen är knäppt eller inflammerad, lider pärlemuskeln alltid. I detta fall upplever personen smärta oftare i gluteal eller bakre femorala regionen.

Andra symtom relaterade till pärlemuskulans syndrom är:

 • dödlighet i ankeln;
 • stickningar i den främre femorala regionen;
 • gångförändring.

Med långvarig frånvaro av behandling sker limkortning i femoralområdet och muskelfiberatrofi.

Ilio-Psoas-muskelsyndrom

Syndromet innehåller flera framstående symtom och talar oftare om att klämma i ländryggen.

Smärta börjar i underlivet och rör sig in i ljumskområdet som sträcker sig till höftområdet. Samtidigt lider midjan också - du kan se lite utstrålning av detta område, medan rörelserna är kraftigt begränsade.

För referens! Sådan smärta, om den är mer lokaliserad på höger sida, förvirras ofta med förhöjning av appendicit.

Höftens anatomi, muskels struktur - det här hjälper till att förstå orsakerna till stretching och andra skador på lemmen. Information om detta ämne kommer att vara användbart för första hjälpen vid skador. Och idrottare kommer att kunna använda det för att förbättra träningssystemet för att uppnå nya höjder. Att hålla musklerna i höftens ton eliminerar helt problem med det urogenitala systemet.

Vi kommer vara mycket tacksamma om du betygsätter det och delar det på sociala nätverk.

Var är den mänskliga låret - 8 funktioner och dess struktur

Anatomister och skräddare uppfattar termen "höft" och "axel" på olika sätt. Ur anatomists synvinkel är det här delen av benet mellan höft och knäled.

Höftfunktion

Denna ben sektion har flera funktioner:

 1. Han är inblandad i böjning av lemmen, ger rörelse och hukar.
 2. Med lårmuskulaturens sammandragning roterar benet runt en vertikal axel inom 180º.
 3. Sammandragningen av en persons lårmuskler höjer benet och sträcker den i ett horisontellt plan med en 270º spänn. Höftfogen, som inkluderar övre änden av lårbenet, är inblandad i dessa rörelser.
 4. En person sitter på en stol, använder den som en horisontell stödplattform.
 5. Genom de mjuka vävnaderna passerar huvudblod och lymfkärl, nerver som leder till benens nedre delar.
 6. Lårbenet är involverat i hematopoiesis - blodbildning. Det producerar cellulära element i blodröda blodkroppar, vita blodkroppar och blodplättar.

video

anatomi

Gränsen ovan anses vara den inguinal och gluteal veck, nedanför - den övre kanten av patella. Anatomi innefattar ben, nervstrumpor, blodkärl och ett stort antal muskler.

Femurben

Det enda benet i en persons lår är lårbenet.

Detta är det största mänskliga skelettbenet, som omfattar 25-28% av dess längd. Den har formen av en spiralformad och något krökt cylinder, vid kanterna som är kronade med förtjockningar - epifyserna.

På epifyserna är broskiga lager och ligament fästa vid kontakt med andra ben. Den nedre epifysen är en integrerad del av den mest komplexa och stora leden i människokroppen - knäet. Här artikuleras lårbenet med dess kondyler med patella-, tibial- och fibula-benen.

En invecklad struktur har lårbenets övre del. Den vertikala axeln slutar stora och små spetsar - utskjutande processer. Från större trochanter rusar nacken och lårbenets huvud i en vinkel på 130º. Inmatning av bäckbenets acetabulum bildar en höftled, vilket ger:

 • bly och gjutna,
 • flexion och förlängning,
 • pronation och supination (rotation) av benet.

Den sfäriska ytan av ledhuvudet bidrar till att utföra cirkulär rotation av höfterna.

Den mellersta cylindriska delen kallas diafysen. Benet växer tills de fyllt 16-20 år av unga män och 14-16 år gamla tjejer. Benets yta, speciellt på den bakre ytan, är grov. Ojämnheter och små utskjutningar tjänar till att fästa senorna i muskler och ligament i benet. Det finns många av dem, eftersom benet är involverat i olika rörelser genom sammandragning av stora muskelgrupper.

Internt laboratorium

Anatomi hos en mänsklig lår motsvarar komplexiteten i de uppgifter som tilldelats den. Men inget mindre viktigt arbete fortsätter inuti benet. I epifyserna är lös benstruktur, bestående av tunna strålar. Cellerna mellan dem är fyllda med röd benmärg - ett ämne som producerar blodets cellulära element från stamceller.

Livslängden för en röd blodcell är 100 dagar, medan leukocytantalet är bara fem, därför placeras en stor börda på den röda benmärgen för att ersätta avfallselementen.

I diafysen av benet är gul benmärg, som innehåller mycket fett. Detta är en backup struktur som förbinder till syntes av blodceller med stor blodförlust.

Alla rörformiga ben är involverade i blodbildning, men lårbenet på grund av dess storlek gör det största bidraget.

fartyg

Arteriella kärl representeras av två stora artärer - lårbenen och obturatorn i systemet i buken aorta. De ger näringsämnen till alla vävnader - ben- och muskelvävnad, hud och subkutan vävnad.

Den femorala artären är den yttre iliacartärens ände och obturatorn är den inre iliacartären. Pulseringen av femorala artären kan kännas i området av inguinalveckan. Här är det klyvt, om det är nödvändigt att stoppa blödningen från underbenet.

Arteriellt blod närmar sig den röda benmärgen från periosteumet. Blodet flyter först i de ultratunna kapillärerna, genom vilka endast plasman perkolerar, och går sedan in i sinusformiga (expanderade) kapillärer, där den berikas med färska cellulära element. Cellerna dras av plasman i venös systemet och sprids genom hela kroppen.

Venös blod från underbenet och foten kommer först in i poplitealvenen, som genom att slå samman flera venösa kärl, blir till femoralvenen. Från baksidan av låret förenas ett stort kärl med en djup ven. Lårets venösa nätverk har fem stora ventiler som underlättar rörelsen av venöst blod till hjärtat.

Lårens lymfatiska kärl bär lymfen från foten och nedre benet till lymfkörtlarna som ligger vid näthinnan.

I närvaro av en inflammatorisk eller purulent process i vävnaderna i lymfkörtlarna växer och blir smärtsamma.

Mänskliga lårnerven

Fibrer från ländryggen och sakrala nervplexusar är lämpliga för underbenen. Den största är den sciatic nerven.

Den passerar till låret från sakral plexus och går närmare lårets baksida (därför kallas den sciatic). Det är en blandad nerv, den innehåller sensoriska och motorfibrer. Dess inflammation kallas ischias.

Lårbenen är också blandad. Den ligger längs lårets framsida. Hans nederlag gör omöjligt förlängning av knä och flexion i höftledet.

Stora nervstammar - djupa och obstruktiva nerver, belägna i zonen på medial ytan på låret.

Vilka strukturer kan inflame i låret

Patologi kan utvecklas i vilken som helst vävnad i led- och lårregionen:

 • benfraktur;
 • osteomyelit (beninfektion);
 • muskelbrist
 • neurit;
 • trombos, åderbråck i venösa kärl;
 • blödning associerad med skada på kärlväggen;
 • i lederna - artrit, artrosi, bursit.

Kanske utseendet av inflammatoriska, dystrofa, infektiösa och onkologiska processer. Orsaken till smärta i höften är patologi i andra delar - i ryggraden, i bäckenet och i bukhålan.

Om du har några obestridliga symtom i höftområdet, ska du kontakta en kirurg eller en ortopedist. Efter inspektion och palpation (palpation) utför ytterligare forskningsmetoder:

 • för ben, radiografi eller CT;
 • för muskler, blodkärl och nerver, ultraljud, MR, elektromyografi är mer informativa;
 • fartyg undersöks med hjälp av angiografi.

Behandlingsmetoderna beror på diagnosen, patientens ålder, svårighetsgraden av patientens tillstånd.

Lårmuskler

Statisk hållning och benrörelser är möjliga på grund av sammandragningar av musklerna som är fästa vid lårbenet. Det finns många av dem, de är indelade i grupper:

 • fronten;
 • rygg;
 • medial (ligger på lårbenets inre yta).